Prof. dr hab. inż. Katarzyna Stąpor

Politechnika Śląska, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki

Instytut Informatyki, Zakład Teorii Informatyki

44-100 Gliwice, Akademicka 16

tel. +48 32 237-13-39 (11-43)  pok. 313

e-mail Katarzyna.Stapor@polsl.pl

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca naukowo-badawcza

·        Technologia tworzenia systemów informatycznych. Opracowana metoda, opisana na przykład w:

o       K. Stąpor: Wyprowadzenie schematu bazy danych z dynamicznej specyfikacji systemu informatycznego. Politechnika Śląska, Instytut Informatyki, Gliwice, 1994 (rozprawa doktorska)

wykorzystuje tzw. dynamiczny model systemu będący strukturą zwaną historią życia encji, na podstawie którego generowane są automatycznie: logiczny model danych ERD o odpowiednich własnościach (4-ta postać normalna) oraz szczegółowa specyfikacja oprogramowania użytkowego.

·        Rozpoznawanie map geograficznych. Opracowana metoda, opisana na przykład w:

o       K. Stąpor: A framework for model-based geographic map image analysis. Machine Graphics&Vision, 9(3), 2000, 647-673

obejmuje mechanizm wnioskujący, dokonujący interpretacji mapy, detektory poszczególnych grup obiektów na mapie wraz z odpowiednimi modułami sterowania oraz moduł konstrukcji grafu wektorowego – efektywnej, grafowej reprezentacji mapy. Zastosowanie dla celów automatycznej wektoryzacji mapy.

·        Komputerowo wspomagana medyczna diagnostyka obrazowa. Opracowana metoda, opisana na przykład w:

o       M. Rzendkowski, K. Stąpor: Automatyczna analiza obrazu tarczy nerwu wzrokowego uzyskiwanego z funduskamery u osób zdrowych i chorych na jaskrę. Okulistyka, Nr 2, 2002, 116-119

o       K. Stąpor, A. Świtoński, R. Chrastek, G. Michelson: Segmentation of fundus eye images using methods of mathematical morphology for glaucoma diagnosis. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 3039, Springer, 2004, 41-48

wspomaga proces diagnozowania jaskry w okulistyce przy wykorzystaniu informacji, jaką daje 2-wymiarowy, cyfrowy obraz dna oka pozyskany z funduskamery. Obejmuje ona segmentację wnęki naczyniowej, wyznaczenie jej unikalnego zespołu cech oraz budowę modelu – klasyfikatora (czułość metody 93%, specyficzność 97%).

·        Bioinformatyka (klasyfikacja danych z biologicznych analiz wieloprzepustowych dla potrzeb produkcji leków, selekcja genów różnicujących z mikromacierzy DNA, przewidywanie struktury trzeciorzędowej białka), na przykład pozycje:

o       K. Kozak, M. Kozak, K. Stąpor: Weighted k-Nearest Neighbor techniques for high throughput screening data. International Journal of Biological and Medical Sciences, 1, 2006, 155-160

o       K. Kozak, M. Kozak, K. Stąpor: Kernels for chemical compounds in biological screening. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 4432, Springer, 2007, 327-337

o       M. Banach, K. Stąpor, I. Roterman: Chaperonin structure – the large multi-subunit protein complex. International Journal of Molecular Sciences, 10, 2009, 844-86

·        Strukturalne i statystyczne metody klasyfikacji obiektów, na przykład pozycje:

o       K. Stąpor: Integration of structural pattern recognition methods into knowledge-based framework. Application to geographic map image analysis. Studia Informatica, v.21, Nr 4(42), Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice, 2000 (rozprawa habilitacyjna)

o       K. Stąpor, A. Brueckner: Mean shift segmentation, genetic algorithms and support vector machines for identification of glaucoma in fundus eye images. Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer, 2005, Volume 30, 679-685

    • W. Chmielnicki, K. Stąpor: Protein fold recognition with combined SVM-RDA classifier. Lecture Notes on Artificial Intelligence (LNAI), 6076, M. Grana (eds.), Springer, Berlin 2010, 162-169

o       W. Chmielnicki, I. Roterman-Konieczna, K. Stąpor: An improved protein fold recognition with support vector machines. Expert Systems, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site hosted at the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland